ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นายสุวิชา คีรีรัตน์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2565,14:21  อ่าน 93 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ฺBest Practice การพัฒนาคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริตผ่านกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ “PIP Model “
ชื่ออาจารย์ : นายวิทยา คงหมุน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2564,19:29  อ่าน 443 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practice การขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ WKS Model
ชื่ออาจารย์ : นายสุวิชา คีรีรัตน์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2564,19:25  อ่าน 267 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สมุดเล่มเล็กการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสุชาดา ผลชอบ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2564,21:16  อ่าน 304 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทผู้สอน
ชื่ออาจารย์ : นายวิทยา คงหมุน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2564,20:45  อ่าน 224 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านสาขาวิชาชีพ
ชื่ออาจารย์ : นายสุวิชา คีรีรัตน์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2564,20:30  อ่าน 235 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดีเด่น ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางนิภาพร รอดราวี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2564,19:56  อ่าน 231 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดีเด่น ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางชุลีภรณ์ จำปา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2564,19:54  อ่าน 228 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นำนักกีฬา ตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน "สพฐ. เกมส์" ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายวิทยา คงหมุน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2564,19:01  อ่าน 249 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลการนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของครูโรงเรียนสุจริต ระดับดีเยี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นางอรุณศรี แซ่จิ๋ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2564,18:55  อ่าน 252 ครั้ง
รายละเอียด..