ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ด้านคิดคำนวณ 100 คะแนน
ชื่อนักเรียน : เด็กชายศักดิธัช แต้มศรีนวล
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2564,20:08   อ่าน 213 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อบจ.ตรัง ประจำปี 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กชายศราวุธ วุ่นสั่งทำ
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2564,19:58   อ่าน 259 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน "สพฐ. เกมส์" ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ พลอินทร์
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2564,19:51   อ่าน 221 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัฐชยา รุ่งโรจน์อสนีย์
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2564,18:29   อ่าน 488 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ความดีเริ่งต้นได้ที่ใจเรา" เรื่อง คลีนิคคุณธรรม เด็กดีเขาวิเศษ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนลินทิพย์ แสงแสน
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2564,17:52   อ่าน 219 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ความดีเริ่งต้นได้ที่ใจเรา" เรื่อง คลีนิคคุณธรรม เด็กดีเขาวิเศษ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอารยา เพชรจันทร์
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2564,17:48   อ่าน 234 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ความดีเริ่งต้นได้ที่ใจเรา" เรื่อง คลีนิคคุณธรรม เด็กดีเขาวิเศษ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอนงค์รัตน์ จันทร์ประกอบ
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2564,17:45   อ่าน 197 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ความดีเริ่งต้นได้ที่ใจเรา" เรื่อง คลีนิคคุณธรรม เด็กดีเขาวิเศษ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุธิดา เสนสมศรี
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2564,17:44   อ่าน 222 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ความดีเริ่งต้นได้ที่ใจเรา" เรื่อง คลีนิคคุณธรรม เด็กดีเขาวิเศษ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุทธิกานต์ ทองแก้ว
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2564,17:43   อ่าน 197 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ความดีเริ่งต้นได้ที่ใจเรา" เรื่อง คลีนิคคุณธรรม เด็กดีเขาวิเศษ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงผาณิดา หมวกแก้ว
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2564,17:41   อ่าน 214 ครั้ง