ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนวัดเขาวิเศษ เรื่อง การประกวดราคาจ้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 65
การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 65
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ประเมินการอ่าน การเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 65
การประชุมคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 65
กิจกรรมถวายเทียบพรรษษ ประจำปี พ.ศ.2565
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 65
กิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 19 ปี
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 65
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 65
จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 65
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานการเตรียม ความพร้อมก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 65
กิจกรรมวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 65
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 65
ยินดีกับนักเรียนสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) โรงเรียนวังวิเศษ
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 65
โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 65
แนะนำบุคลากรใหม่ นายเฉลิม ขวัญดำ ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 65
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ เปฺิดเรียนรูปแบบ On Site วันแรก
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 65
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้รับเกียรติบัตร "มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์" และบุคลากรได้รับการคัดเลือก เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 65
ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 65
กิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 65
ต้อนรับคณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา มาศึกษาดูงาน
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 65