ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
เลขที่ 259 หมู่ที่ 4  ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 92220
โทร. 0 7529 1401 โทรสาร 0 7529 1402
e-mail : kaowiset_school@hotmail.com